Image

Zapraszamy na:

Mobbing w środowisku pracy - Jak pracować i się nie bać? (online)

Szkolenie adresowane do pracowników, kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, praca w grupach. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu także zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystywane są również prezentacje multimedialne, które dodatkowo jeszcze pogłębiają wiedzę o zjawisku mobbingu.

Jaki cel szkolenia?

Celami szczegółowymi szkolenia są:

 • poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska,
 • umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
 • umiejętność odróżniania sytuacji mobbingowych od sytuacji o charakterze konfliktu personalnego,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
 • poznanie metod i działań „mobberów” w miejscu pracy (przedstawienie „typowych” zachowań mobbingowych i jego mechanizmu),
 • pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu w wymiarze indywidualnym
  i organizacyjnym,
 • poznanie metod reagowania i technik reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne),
 • poznanie głównych zasad opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe).

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych, odbywa się w formie on-line.

Wykładowcy

dr Aneta Kokot – specjalistka od problemów przemocy w szkole i rodzinie

Koszt: 200 zł

Image

Zakończenie szkolenia

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

  61 425 53 13