Image

Zapraszamy na:

Dialog motywujący z rodzicami w pracy nauczyciela (online)

Rodzice dzieci sprawiających trudności oczekują od szkoły zrozumienia, wsparcia w procesie wychowania a nawet przejęcia odpowiedzialności . Konstruktywna współpraca z rodzicami, profesjonalne podejście nauczycieli do ich trudności , umiejętność motywowania rodziców do współpracy ze szkołą umożliwiłoby adekwatne wspomaganie dzieci w procesie rozwoju i zwiększyłoby szansę na tworzenie porozumienia na linii rodzic – nauczyciel – uczeń. Taki dialog z rodzicem mógłby przełożyć się także na lepsze efekty nauczania.

W budowaniu relacji partnerskiej z rodzicem, tworzeniu pozytywnej atmosfery i motywowaniu do współpracy ze szkołą  pomaga nowa metoda – DIALOG MOTYWUJĄCY, który można najkrócej scharakteryzować jako „rozmowę skoncentrowaną na rozmówcy”.  Narzędzia, które oferuje dialog motywujący, pomagają w budowaniu dobrej relacji, zgłębianiu trosk i obaw oraz okazywaniu empatii. Umiejętnie użyte wpływają na motywację rodzica do współpracy.

Czego uczymy?

  1. Przyczyny trudności we współpracy z rodzicami.
  2. Podstawy dialogu motywującego.
  3. Narzędzia OARS – jak je stosować w dialogu z rodzicem?
  4. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem elementów nowej metody.

Jaki cel studiów?

Udział w oferowanym warsztacie nauczyciele poznają główne założenia WYWIADU MOTYWUJĄCEGO, możliwości jego zastosowania w pracy z rodzicem, wybrane narzędzia a także rozwiną umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów i interwencji w duchu dialogu motywującego.

Szkolenie w formie online

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

13.05.2023

godz. 08:30-13:30


Wykładowcy

mgr Zofia Kowalska – pedagog, terapeutka, prowadzenie treningów interpersonalnych, asertywności, specjalistka w zakresie rozwiązywania konfliktów w placówce edukacyjnej

Koszt: 250 zł

Image

Zakończenie szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

    61 425 53 13