Studia Podyplomowe BHP

Cena: od 370 zł (czesne)

Online

2 SEMESTRY

  • Rekrutacja otwarta

O kierunku

Zapraszamy pracodawców, kadrę kierowniczą zakładów pracy oraz kandydatów na specjalistów BHP w zakładach pracy (również w placówkach edukacyjnych) oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą.

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

TRYB STUDIÓW: ONLINE

Zajęcia ONLINE na platformie TEAMS.

ILOŚĆ SEMESTRÓW: 2

Dwa semestry, zajęcia jeden weekend w miesiącu.

Wybierz studia podyplomowe BHP

Czego uczymy?

  • Podstaw prawnych ochrony pracy
  • Zarządzania bezpieczeństwem i higieną w zakładzie
  • Zagadnień dotyczących ryzyka zawodowego
  • Pierwszej pomocy powypadkowej
  • Metodyki prowadzenia szkoleń w zakresie BHP

Informacje dodatkowe

Pobierz terminarz zjazdów.

Liczba semestrów: 2

Liczba zjazdów: 9

Liczba miesięcy nauki: 9

Liczba godzin: 190

Opłaty

STUDIA PODYPLOMOWE

3700

w miesięcznych 10 ratach