Doradztwo zawodowe z coachingiem

Cena: od 370 zł (czesne)

Online

3 SEMESTRY

  • Rekrutacja otwarta

O kierunku

Studia przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy doradczej oraz do tworzenia programów i prowadzenia zajęć coachingowych.

TRYB STUDIÓW: ONLINE

Zajęcia ONLINE na platformie TEAMS.

ILOŚĆ SEMESTRÓW: 3

Trzy semestry, zajęcia jeden/dwa weekendy w miesiącu.

Wybierz studia podyplomowe doradztwa zawodowego

Studia te są skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) w szczególności preferowani są absolwenci, takich kierunków studiów, jak: psychologia, pedagogika, socjologia.

Czego uczymy?

  • Form, metod i technik doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych i innych
  • Działalności doradczej z osobami niepełnosprawnymi
  • Podstaw prawnych oraz etycznych doradztwa zawodowego
  • Podstaw psychologii pracy
  • Metodyki coachingu w placówkach oświatowych
  • Technik i narzędzi coachingowych
  • Umiejętności tworzenia i realizowania indywidualnych programów coachingowych

Informacje dodatkowe

Pobierz terminarz zjazdów.

Liczba semestrów: 3

Liczba zjazdów: 9

Liczba miesięcy nauki: 9

Liczba godzin: 350 + 80 praktyk

Opłaty

STUDIA PODYPLOMOWE

3700

w miesięcznych 10 ratach