Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów

Cena: od 300 zł (czesne)

HYBRYDOWO

3 SEMESTRY

 • Rekrutacja otwarta

O kierunku

Studia podyplomowe online „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” w SDMO to doskonała propozycja dla absolwentów psychologii, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach oświatowych. Program studiów jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.).

TRYB STUDIÓW: HYBRYDOWO

Zajęcia odbywają się na miejscu.

ILOŚĆ SEMESTRÓW: 3

Dwa semestry, zajęcia jeden/dwa weekendy w miesiącu.

Dlaczego warto wybrać nasze studia podyplomowe?

 • Uzyskasz uprawnienia pedagogiczne, które są niezbędne do pracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych jako psycholog.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii edukacyjnej, niezbędnych do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Nasze studia odbywają się online, co zapewnia wygodę i elastyczność nauki.
 • Będziesz miał zajęcia z doświadczoną kadrą dydaktyczną, która składa się z wykładowców akademickich i wieloletnich praktyków związanych z oświatą.
 • Stworzyliśmy atrakcyjny program studiów, który dostosowany jest w szczególności do potrzeb psychologów.

Korzyści z ukończenia studiów:

 • Uprawnienia pedagogiczne do pracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych
 • Szeroka wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii edukacyjnej
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie w placówkach oświatowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego w kierunku pedagoga lub psychologa szkolnego

Zapraszamy do zapisów przez nas formularz rekrutacyjny.

Program studiów obejmuje pojęcia z takiego zakresu jak m.in.:

 • Podstawy pedagogiki
 • Psychologia edukacyjna
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Ewaluacja edukacyjna
 • Kształcenie zintegrowane
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Profilaktyka i terapia pedagogiczna
 • Prawo oświatowe

Informacje dodatkowe

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” skierowane są do absolwentów psychologii, którzy chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych.

Wymagane dokumenty:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 • Formularz zgłoszeniowy

Pobierz terminarz zjazdów.

Liczba semestrów: 3

Liczba zjazdów: 18

Liczba miesięcy nauki: 12

Liczba godzin: 210 + 120 praktyk

Opłaty

STUDIA PODYPLOMOWE

3000

w miesięcznych 10 ratach