O nas

Działamy od 1993 roku

Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty

była to pierwsza w Polsce niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli. To był okres, kiedy kierownik placówki, niemal z dnia na dzień, z biernego wykonawcy poleceń kuratora i inspektora oświaty stać miał się aktywnym i za wszystko odpowiedzialnym menedżerem. Nikt jednak nie pomyślał o tym, że należało ich do tego wcześniej przygotować, wdrożyć do nowego systemu zarzadzania szkołą, a przede wszystkim – zmienić ich mentalność.

Nic więc dziwnego, że oferta z Kalisza wzbudziła ogromne zainteresowanie. Na pierwszy kurs menedżerski zgłosiło się 240 kierowników różnych placówek edukacyjnych z całego kraju.
Studium nieustannie się rozwijało. Po dwóch latach podjęto współpracę ze szkołami wyższymi dzięki czemu kursy przekształcono w podyplomowe studia menedżerskie.