Zarządzanie Oświatą – Forma Letnia

Cena: od 370 zł (czesne)

Online

2 SEMESTRY

  • Rekrutacja otwarta

O kierunku

Studia przeznaczone dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w oświacie oraz samorządowców.

Studia mają charakter praktyczny- nasi słuchacze zrozumieją o co najbardziej chodzi w zarządzaniu szkołą, nauczą się  jak radzić sobie w kontaktach z podwładnymi, rodzicami, z mediami. Doświadczeni wykładowcy – praktycy wyjaśnią zawiłości prawne, finansowe i inne. Słuchacze opanują zasady nowoczesnej organizacji pracy szkoły, przygotowujemy ich też do udziału w konkursie na stanowisko kierownicze.

TRYB STUDIÓW: ONLINE

Zajęcia ONLINE na platformie TEAMS.

ILOŚĆ SEMESTRÓW: 2

Dwa semestry, zajęcia raz w miesiącu.

Wybierz studia podyplomowe z zarządzania oświatą w SDMO i zdobądź niezbędne kompetencje

Zapraszamy nauczycieli, kandydatów na stanowiska kierownicze oraz dyrektorów placówek edukacyjnych (oraz inne osoby) z CAŁEJ POLSKI!

Czego uczymy?

• Jak zorganizować pracę szkoły
• Jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe
• Jak radzić sobie w kontakcie z mediami
• Jak postępować w sytuacjach konfliktowych?
• Jak interpretować i stosować w praktyce przepisy prawne
• Jak przygotowywać decyzje administracyjne
• Jak tworzyć wizerunek szefa aby zdobyć autorytet
• Jak być asertywnym; wyznaczenie granic, egzekwowanie poleceń itp.
• Jak podejmować decyzje
• Jak stosować różne elementy coachingowego stylu komunikacji
• Jak promować placówkę edukacyjną
• Jak przygotować się do konkursu aby wygrać

Informacje dodatkowe

I zjazd 26.06-01.07.2022r.
II zjazd 03.07-08.07.2022r.
III zjazd. 03.09-04.09.2022r.
IV zjazd 10.09-11.09.2022r.

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ PAŹDZIERNIK 2022r.

Liczba semestrów: 2

Liczba zjazdów: 4

Liczba miesięcy nauki: 2

Liczba godzin: 200

Opłaty

STUDIA PODYPLOMOWE

3700

w miesięcznych 10 ratach