Rekrutacja otwarta

Organizacji i zarządzania “Menedżer w Oświacie” Weekendowo

Nabór 2023/24

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe
prowadzone są przez
GSW Milenium

Poznaj ofertę

Naszych kursów i szkoleń

Szkolenia

 • Dialog motywujący z rodzicami w pracy nauczyciela
 • Wykorzystanie metody krakowskiej w grupie przedszkolnej i klasach I-III
 • Jak wygrać konkurs na dyrektora placówki edukacyjnej.
 • Minimum logopedyczne nauczyciela małych dzieci
 • Trudne zachowania w przedszkolu- dziecko z Autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem dziecięcym
 • Mobbing w środowisku pracy – Jak pracować i się nie bać?
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem dotkniętym Dyslalią rozwojową
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna nauczyciela w świetle przepisów prawa
 • Prawo oświatowe – aktualna interpretacja
 • Relacje nauczyciel – rodzic. Jak je kreować i jak je uzdrawiać?
 • Kompetencje miękkie nauczycieli, czyli jak budować zdrowe relacje ze samą/samym sobą, z dzieckiem, jego rodzicem i innymi

Kursy

 • Finanse szkolne
 • Kurs terapii zajęciowej
 • Metoda Marii Montessorii
 • Kurs doskonalący „Terapia Ręki”
Przeczytaj

Aktualności

Publikacje i sylwetka

Założyciela SDMO

Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną

Praktyczny poradnik dla dyrektorów.

Zarządzanie w
Oświacie

Podręcznikowy zarys problematyki
Systematyka – praktyka – rekomendacje.