Żegnamy Prof. zw. dra WACŁAWA STRYKOWSKIEGO

Głęboko zasmuceni wiadomością o odejściu na zawsze 
7 marca br. żegnamy Prof. zw. dra WACŁAWA STRYKOWSKIEGO.

Przeżył 81 lat, był współzałożycielem i długoletnim wykładowcą Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i Gnieźnie. Szczególnie zasłużony w kształceniu przez 30 lat kadry kierowniczej placówek edukacyjnych w całym kraju.

Powszechnie lubiany i poważany za wielką wiedzę i bezpośredniość w jej przekazywaniu. 

Założyciel i dyrektor SDMO 

Prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki