Image

Zapraszamy na:

Finanse szkolne

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, osób prowadzących i właścicieli niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych:

• Jednostka budżetowa i zakład budżetowy

• Należności cywilnoprawne ich ustalenie i dochodzenie oraz stosowanie ulg w ich spłacie

• Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej

• Projekt i budżet jednostki sektora finansów publicznych

• Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków w tym klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków

• Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie jednostki sektora finansów publicznych

2. Udzielanie, wykorzystanie i rozliczenie dotacji

3. Wieloletnia Prognoza finansowa

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Uczestnicy:

• uporządkują swoją wiedzę w zakresie aktów prawnych dot. finansów publicznych w obszarze edukacji,

• poznają mechanizm planowania wydatków oraz monitorowania wykonania planu finansowego w ciągu roku budżetowego,

• będą potrafili zminimalizować ryzyko związane z podpisywaniem wszelkich dokumentów przygotowanych przez służby finansowo-księgowe jednostek,

• poznają sposób obliczania części oświatowej subwencji ogólnej, z czego wynika i jak istotny ma wpływ na finanse szkoły,

• poznają istotę sprawozdawczości budżetowej.

.

TERMIN: 22-23 kwiecień
CZAS TRWANIA: 2 dni

Wykładowcy

mgr Ewa Gawrych

Koszt: 150zł

Image

Zakończenie szkolenia

 Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

    61 425 53 13