Dialog motywujący z rodzicami w pracy nauczyciela

Cena: 250

Online

Szkolenie

O szkoleniu

Rodzice dzieci sprawiających trudności oczekują od szkoły zrozumienia, wsparcia w procesie wychowania a nawet przejęcia odpowiedzialności . Konstruktywna współpraca z rodzicami, profesjonalne podejście nauczycieli do ich trudności , umiejętność motywowania rodziców do współpracy ze szkołą umożliwiłoby adekwatne wspomaganie dzieci w procesie rozwoju i zwiększyłoby szansę na tworzenie porozumienia na linii rodzic – nauczyciel – uczeń. Taki dialog z rodzicem mógłby przełożyć się także na lepsze efekty nauczania.

W budowaniu relacji partnerskiej z rodzicem, tworzeniu pozytywnej atmosfery i motywowaniu do współpracy ze szkołą  pomaga nowa metoda – DIALOG MOTYWUJĄCY, który można najkrócej scharakteryzować jako „rozmowę skoncentrowaną na rozmówcy”.  Narzędzia, które oferuje dialog motywujący, pomagają w budowaniu dobrej relacji, zgłębianiu trosk i obaw oraz okazywaniu empatii. Umiejętnie użyte wpływają na motywację rodzica do współpracy.

Czego uczymy?

  • Przyczyny trudności we współpracy z rodzicami.
  • Podstawy dialogu motywującego.
  • Narzędzia OARS – jak je stosować w dialogu z rodzicem?
  • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem elementów nowej metody.

Jaki jest cel szkolenia?

Udział w oferowanym warsztacie nauczyciele poznają główne założenia WYWIADU MOTYWUJĄCEGO, możliwości jego zastosowania w pracy z rodzicem, wybrane narzędzia a także rozwiną umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów i interwencji w duchu dialogu motywującego.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się Online.

Najbliższy termin:

Najbliższe szkolenie planujemy na 13.05.2023, godz. 08:30-13:30. Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Jeżeli interesuje Cię inny termin – skontaktuj się z nami.

WYKŁADOWCA

mgr Zofia Kowalska

pedagog, terapeutka, prowadzenie treningów interpersonalnych, asertywności, specjalistka w zakresie rozwiązywania konfliktów w placówce edukacyjnej

Opłaty

Szkolenie

250