Kompetencje miękkie nauczycieli.

Cena: 150

Online

Szkolenie

Kompetencje miękkie nauczycieli, czyli jak budować zdrowe relacje ze samą sobą/samym sobą, z dzieckiem, jego rodzicem i innymi.

Czego uczymy?

  • Gdzie rozpoczyna się relacja z drugim człowiekiem i co ją determinuje.
  • Cechy zdrowej relacji – podstawy analizy transakcyjnej.
  • Poczucie własnej wartości – jak ją budować u siebie i dzieci.
  • Trudne emocje – jak je bezpiecznie wyrażać.
  • Moje granice i asertywność – kluczowe kompetencje.
  • Odpowiedzialność za swój stan, czyli jak nie grać w typowe gry międzyludzkie (np. kat-ofiara)
  • Ćwiczenia praktyczne.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w radzeniu sobie w codziennych kwestiach związanych ze współpracą z uczniami i ich rodzicami. Rozwija umiejętności miękkie, psychospołeczne, umiejętności komunikacyjne radzenia sobie z trudnymi sytuacjami uczeń – rodzic.

To szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli przedszkoli i szkół na wszystkich szczeblach edukacji pracujących z dziećmi i ich rodzicami

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się Online.

Najbliższy termin:

Najbliższe szkolenie wiosnę 2024. Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Jeżeli interesuje Cię inny termin – skontaktuj się z nami.

WYKŁADOWCA

mgr Izabela Spychał

Opłaty

Szkolenie

150