Mobbing w środowisku pracy – Jak pracować i się nie bać?

Cena: 200

Online

Szkolenie

O szkoleniu

Szkolenie adresowane do pracowników, kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, praca w grupach. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu także zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystywane są również prezentacje multimedialne, które dodatkowo jeszcze pogłębiają wiedzę o zjawisku mobbingu.

Jaki jest cel szkolenia?

Celami szczegółowymi szkolenia są:

  • poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska,
  • umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
  • umiejętność odróżniania sytuacji mobbingowych od sytuacji o charakterze konfliktu personalnego,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
  • poznanie metod i działań „mobberów” w miejscu pracy (przedstawienie „typowych” zachowań mobbingowych i jego mechanizmu),
  • pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu w wymiarze indywidualnym
    i organizacyjnym,
  • poznanie metod reagowania i technik reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne),
  • poznanie głównych zasad opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe).

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się Online.

Najbliższy termin:

Najbliższe szkolenie planujemy na wiosnę 2024.. Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Jeżeli interesuje Cię inny termin – skontaktuj się z nami.

WYKŁADOWCA

dr Aneta Kokot

specjalistka od problemów przemocy w szkole i rodzinie

Opłaty

Szkolenie

200