Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna nauczyciela w świetle przepisów prawa

Cena: 100

Online

Szkolenie

O szkoleniu

Uczestnik dowie się również  jaki jest zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w szkole i w czasie imprez organizowanych przez placówkę. Uzyska wiedzę w zakresie aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej nauczyciela. Pozna swoje obowiązki związane z organizacją wycieczek i imprez szkolnych, oraz zagłębi wiedzę na temat tworzenia szkolnego systemu bezpieczeństwa.

Czego uczymy?

  • odpowiedzialnośc prawna nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów ( porzadkowa, materialna, dyscyplinarna, cywilna, karna)
  • nadzór nauczycieli nad dziećmi w czasie zajęć, przerwy w zajęciach oraz dyżurów nauczycieli
  • udział uczniów w pracach na rzecz szkoły/ środowiska
  • postępowanie nauczyciela w sytuacjach zagrożenia dla dziecka – wypadek ucznia, uskarżanie się na złe samopoczucie.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się Online.

Najbliższy termin:

Najbliższe szkolenie planujemy na wiosnę 2024, godz. 08:30-13:30. Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Jeżeli interesuje Cię inny termin – skontaktuj się z nami.

WYKŁADOWCA

mgr Sebastian Patrzek

Opłaty

Szkolenie

100