Skuteczne metody pracy z dzieckiem dotkniętym Dyslalią rozwojową

Cena: 250

Online/Na miejscu

Szkolenie

O szkoleniu

Szkolenie skierowane do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Tematyka zajęć:

  • charakterystyka mowy dziecka
  • przykładowe ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy
  • metody terapii głosek dentalizowanych i tylnojęzykowych
  • metody terapii rotacyzmu
  • zabawa jako forma nauki poprawnego mówienia
  • studium przypadku – ćwiczenia
  • współpraca z rodzicami

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się Online lub Na miejscu.

Najbliższy termin:

Najbliższe szkolenie planujemy wiosnę 2024. Czas trwania: 10h.

Jeżeli interesuje Cię inny termin – skontaktuj się z nami.

WYKŁADOWCA

mgr Aneta Nowak

Opłaty

Szkolenie

250