Wykorzystanie metody krakowskiej w grupie przedszkolnej i klasach I-III

Cena: 250

Online/Na miejscu

Szkolenie

O szkoleniu

Metoda z powodzeniem jest wykorzystywana w stymulowaniu dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych, funkcji językowych, umiejętności społecznych oraz w wspieraniu rozwoju dziecka zdrowego.

Szkolenie jest skierowane do terapeutów wczesnej interwencji, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, studentów oraz rodziców.

Czego uczymy?

 • Przedstawienie autorki Metody , prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – obszaru badań naukowych oraz publikacji.
 • Omówienie lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w organizacji zajęć oraz doborze materiałów do przeprowadzania stymulacji.
 • Omówienie każdego z 17-stu elementów  na podstawie zdjęć i nagrań filmowych z przeprowadzanych zajęć.
 • Poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do każdego z 17-stu elementów terapii.

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie zasad stymulacji rozwoju dziecka poprzez przedstawienie i omówienie jej 17-stu elementów Metody Krakowskiej  w działaniach terapeuty.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się Online lub Na miejscu.

Najbliższy termin:

Najbliższe szkolenie planujemy na 08.04.2023 08:30-15:30. Czas trwania: 7h. Program:

 • Założenia Metody Krakowskiej
 • Obszary wykorzystywania MK w pracy z małymi dziećmi.
 • Stymulacja rozwoju a terapia.
 • Reguły i prawidłowości rozwoju, czyli jak skutecznie stymulować rozwój dziecka i unikać lub wyrównywać deficyty.
 • Elementy Metody Krakowskiej – 17 spójnych narzędzi stymulacji rozwoju.
 • Lateralizacja funkcji mózgu i jej wpływ na jakość uczenia się.
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.
 • Praktyczne wykorzystanie MK w pracy grupowej.
 • Pomoce edukacyjne dostępne na rynku, tworzenie własnych.

Jeżeli interesuje Cię inny termin – skontaktuj się z nami.

WYKŁADOWCA

mgr Izabela Spychał

logopeda, pedagog, terapeuta Metody Krakowskiej

Opłaty

Szkolenie

250