Image

Zapraszamy na:

Wykorzystanie metody krakowskiej w grupie przedszkolnej i klasach I-III

Metoda z powodzeniem jest wykorzystywana w stymulowaniu dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych, funkcji językowych, umiejętności społecznych oraz w wspieraniu rozwoju dziecka zdrowego.
Szkolenie jest skierowane do terapeutów wczesnej interwencji, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, studentów oraz rodziców.

Czego uczymy?

 • Przedstawienie autorki Metody , prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – obszaru badań naukowych oraz publikacji.
 • Omówienie lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w organizacji zajęć oraz doborze materiałów do przeprowadzania stymulacji.
 • Omówienie każdego z 17-stu elementów  na podstawie zdjęć i nagrań filmowych z przeprowadzanych zajęć.
 • Poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do każdego z 17-stu elementów terapii.

Jaki cel szkolenia?

Poznanie zasad stymulacji rozwoju dziecka poprzez przedstawienie i omówienie jej 17-stu elementów Metody Krakowskiej  w działaniach terapeuty.


Forma online

Czas trwania: 8h dydaktycznych

08.04.2023r. 

08.30-15.30

 1. Założenia Metody Krakowskiej
 2. Obszary wykorzystywania MK w pracy z małymi dziećmi.
 3. Stymulacja rozwoju a terapia.
 4. Reguły i prawidłowości rozwoju, czyli jak skutecznie stymulować rozwój dziecka i unikać lub wyrównywać deficyty.
 5. Elementy Metody Krakowskiej – 17 spójnych narzędzi stymulacji rozwoju.
 6. Lateralizacja funkcji mózgu i jej wpływ na jakość uczenia się.
 7. Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.
 8. Praktyczne wykorzystanie MK w pracy grupowej.
 9. Pomoce edukacyjne dostępne na rynku, tworzenie własnych.

Wykładowcy

mgr Izabela Spychał 

logopeda, pedagog, terapeuta Metody Krakowskiej


Cena: 250zł

Image

Zakończenie szkoleniaUczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

  61 425 53 13