Image

Zapraszamy na:

Edukacja włączająca i integracyjna

START: 15.10.2023r. REKRUTACJA TRWA!

 Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania; dyrektorów przedszkoli i szkół oraz kadry pedagogicznej pracujących (lub planujących pracę) w klasach/grupach o charakterze integracyjnym ora inkluzyjnym.
Kierunek skierowany jest również do pedagogów specjalnych (różnych specjalności), którzy pragną pracować na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne uczniów z niepełnosprawnością.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Więcej informacji tel. 61 425 53 13 lub gniezno@sdmo.edu.pl

3600zł (płatne w ratach)
Zapisz się i studiuj jak chcesz!

Po ukończeniu studiów nauczyciel:

- będzie miał przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej jeśli wcześniej uzyskał przygotowanie pedagogiczne

- kompetencje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego kształcenia integracyjnego uczniów z niepełnosprawnością


Uwaga!

istnieje możliwość równoległego studiowania Edukacji włączającej i Przygotowania pedagogicznego; jeśli nauczyciel tego nie posiada w takim przypadku otrzymuje rabat w wysokości 25% na studia Przygotowanie pedagogiczne!!!Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Edukacji włączającej i integracyjnej” mają charakter kwalifikacyjny - pozwalają uzyskać kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w:

- przedszkolach integracyjnych,

-przedszkolach realizujących program edukacji włączającej,

- szkolnych oddziałach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej, a także z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach oraz domach dziecka.


  • 3 semestry (zgodnie z wymogami Rozporządzenia MNiSzW) - zajęcia hybrydowe
  • 150h praktyk
Image

Jakie zakończenie studiów?

Egzamin końcowy z wiedzy i praktyki objętych programem studiów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  (wg wymogów MNiSzW)

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

    61 425 53 13