Image

Zapraszamy na:

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne
    Studia prowadzone przez GSW Milenium we współpracy z SDMO

REKRUTACJA TRWA.

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem niepedagogicznym, które chcą nabyć kompetencje i formalne kwalifikacje do pracy na stanowiskach pedagogicznych w placówkach edukacyjnych wszelkiego typu. Studia te organizowane są przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium we współpracy ze Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji. Słuchacze są studentami GSW Milenium i ta uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów.

Nauka trwa 3 semestry, od września 2022 roku do października 2023 roku. Odbywa się systemem hybrydowym tzn. zajęcia teoretyczne systemem online a zajęcia praktyczne mają charakter stacjonarny. Wynika to jednoznacznie z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U 2021 pozycja 890).
UWAGA: Osoby z dłuższym udokumentowanym stażem pedagogicznym mogą być zwolnione z udziału w ćwiczeniach praktycznych. Istnieje również możliwość zwolnienia takich osób z praktyk pedagogicznych patrz dalej.

 Uczelnia, która na podyplomowych studiach pedagogicznych organizuje wyłącznie zajęcia online, jest nieuczciwa bo naraża absolwentów na unieważnienie świadectw ukończenia studiów i żmudną drogę sądową w celu odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Wprawdzie dojeżdżanie na zajęcia stacjonarne (tylko ćwiczenia praktyczne) może być dla niektórych osób uciążliwe, to jednak obiecujemy atrakcyjne  bardzo potrzebne ćwiczenia, prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem „przy tablicy”. Dzięki tym zajęciom nasz absolwent nie stanie bezradny przed klasą, potrafi zaplanować i prowadzić lekcję, pracować z grupą a także będzie znać techniki pracy z pojedynczym uczniem oraz z rodzicami.

Uwaga: dla osób z odległych od Gniezna kierunków przygotowujemy tanie noclegi w pokojach jedno i dwuosobowych(ok. 70zł/doba) w Domu Akademickim UAM w Gnieźnie.

            Gwarantujemy, że nasz absolwent nie będzie narażony na ryzyko utraty uprawnień pedagogicznych z powodu nieprzestrzegania obowiązującego prawa.

            Zapraszamy na studia do Gniezna, na pewno będziesz zadowolony jak 12 tys. naszych absolwentów z całego kraju od 1993 roku!Więcej informacji tel. 61 425 53 13 lub gniezno@sdmo.edu.pl

3600zł (płatne w ratach)
Zapisz się i studiuj jak chcesz!

Czego uczymy?

Zajęcia dzielą się na dwa bloki:

 1. Blok psychologiczno- pedagogiczny w którego skład wchodzą następujące przedmioty:
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Podstawy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Podstawy prawa oświatowego
2. Blok dydaktyczno- metodyczny
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Współczesne tendencje edukacyjne
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyki pedagogiczne w ilości 150h w placówkach edukacyjnych.

PRAKTYKI:

Obowiązuje praktyka pedagogiczna wynosi 150 godzin  i powinna  być zrealizowana w placówkach edukacyjnych.

UWAGA:

istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy dającej doświadczenie pedagogiczne (wcześniejszej lub obecnej). Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo. 

Jaki cel studiów?

Nabycie uprawnień pedagogicznych dających możliwości pracy w placówkach oświatowych.


 • Forma zjazdów: 
   (sobota-niedziela)
 • HARMONOGRAM KOLEJNYCH ZJAZDÓW

 • Luty

  18-19.02.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  25-26.02.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  Marzec

  11-12.03.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  25-26.03.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  Kwiecień

  22-23.04.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  Maj

  13-14.05.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  20-21.05.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  Czerwiec

  03-04.06.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  24-25.06.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  Wrzesień

  09-10.09.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  23-24.09.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  Październik

  07-08.10.2023 Przygotowanie pedagogiczne 

  21.10.2023 Egzamin Przygotowanie Pedagogiczne


Image

Jakie zakończenie studiów?

Egzamin końcowy z wiedzy i praktyki objętych programem studiów

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

  61 425 53 13