Image

Zapraszamy na:

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne
    Studia prowadzone przez GSW Milenium we współpracy z SDMO

REKRUTACJA TRWA  START 23.09.2023r

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem niepedagogicznym, które chcą nabyć kompetencje i formalne kwalifikacje do pracy na stanowiskach pedagogicznych w placówkach edukacyjnych wszelkiego typu. Studia te organizowane są przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium we współpracy ze Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji. Słuchacze są studentami GSW Milenium i ta uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów.

Nauka trwa 3 semestry, od września 2023 roku do października 2024 roku.
UWAGA: Osoby z dłuższym udokumentowanym stażem pedagogicznym mogą być zwolnione z udziału w ćwiczeniach praktycznych. Istnieje również możliwość zwolnienia takich osób z praktyk pedagogicznych patrz dalej.

 

          Gwarantujemy, że nasz absolwent nie będzie narażony na ryzyko utraty uprawnień pedagogicznych z powodu nieprzestrzegania obowiązującego prawa.

            Zapraszamy na studia do Gniezna, na pewno będziesz zadowolony jak 12 tys. naszych absolwentów z całego kraju od 1993 roku!Więcej informacji tel. 61 425 53 13 lub gniezno@sdmo.edu.pl

3600zł (płatne w ratach)
Zapisz się i studiuj jak chcesz!

Czego uczymy?

Zajęcia dzielą się na dwa bloki:

 1. Blok psychologiczno- pedagogiczny w którego skład wchodzą następujące przedmioty:
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Podstawy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Podstawy prawa oświatowego
2. Blok dydaktyczno- metodyczny
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Współczesne tendencje edukacyjne
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyki pedagogiczne w ilości 150h w placówkach edukacyjnych.

PRAKTYKI:

Obowiązuje praktyka pedagogiczna wynosi 150 godzin  i powinna  być zrealizowana w placówkach edukacyjnych.

UWAGA:

istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy dającej doświadczenie pedagogiczne (wcześniejszej lub obecnej). Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo. 

Jaki cel studiów?

Nabycie uprawnień pedagogicznych dających możliwości pracy w placówkach oświatowych.


 • Forma zjazdów: 
   (sobota-niedziela)
 • START 23.09.2023r.
  TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

  Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów

  W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

  Wrzesień

  23-24.09.2023 Nowa grupa Przygotowanie pedagogiczne I zjazd

  Październik

  14-15.10.2023 Przygotowanie pedagogiczne – II zjazd

  Listopad

  18.19.11.2023 Przygotowanie pedagogiczne – III zjazd

  Grudzień

  02-03.12.2023 Przygotowanie pedagogiczne – IV zjazd

  Styczeń

  13-14.01.2024 Przygotowanie pedagogiczne – V zjazd

  27-28.01.2024 Przygotowanie pedagogiczne – VI zjazd

  Luty

  03-04.02.2024 Przygotowanie pedagogiczne – VII zjazd

  Marzec

  02-03.03.2024 Przygotowanie pedagogiczne – VIII zjazd

  16-17.03.2024 Przygotowanie pedagogiczne – IX zjazd

  Kwiecień

  13-14.04.2024 Przygotowanie pedagogiczne – X zjazd

  27-28.04.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XI zjazd

  Maj

  11-12.05.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XII zjazd

  25-26.05.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XIII zjazd

  Czerwiec

  08-09.06.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XIV zjazd

  22-23.06.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XV zjazd

  Wrzesień

  14-15.09.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XVI zjazd

  28-29.09.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XVII zjazd

  Październik

  12-13.10.2024 Przygotowanie pedagogiczne – XVIII zjazd

  26.10.2024 Egzamin Przygotowanie Pedagogiczne

Image

Jakie zakończenie studiów?

Egzamin końcowy z wiedzy i praktyki objętych programem studiów

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

  61 425 53 13