POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji z siedzibą ul. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystanie do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183);
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia podyplomowe;
 4. Dane nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.poz.2183);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na studia podyplomowe Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
 7. Decyzje w Pani/ Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą poddane profilowaniu;
 8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Serwis korzysta z plików cookies.

Studium Doskonalenia Menedżerów Organizacji –  Lechosław Gawrecki
62-200 Gniezno,
ul. Okulickiego 3a

tel./fax: 61 425 53 13
kom. 512-640-456

e-mail: gniezno@sdmo.edu.pl

SDMO social

Polub nas:

Zapraszamy!

  61 425 53 13